Kanselarij

Eretekens NSB

Eretekens

NATIONALE STRIJDERSBOND VAN BELGIE

Koninklijke Vereniging - VZW

Kogelstraat 27 - 1000 Brussel

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN

EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN N.S.B.

A. DE ERKENTELIJKHEIDSMEDAILLE VAN DE N.S.B. MET BREVET

ARTIKEL 1 - KENMERKEN VAN HET JUWEEL

Het ereteken stelt gehelmde hoofden voor, embleem van ”Het Strijdersblad”, met de kleuren van de N.S.B. (zwart-rood-zwart).

ARTIKEL 2 - INSTELLING

De medaille wordt toegekend:

  • Aan ALLE NSB leden die 2 jaar lidmaatschap tellen en die de voorwaarden van aansluiting vervullen.
  • Aan niet leden wegens erkentelijkheid (personen die geen deel uitmaken van een afdeling en toch bereid zijn te helpen waar het nodig is en dit sedert verscheidene jaren).

B. HET EREKRUIS MET DIPLOMA

De medaille wordt toegekend:

  • Aan ALLE NSB leden die 5 jaar lidmaatschap tellen en die de voorwaarden van aansluiting vervullen.

C. DE ROZET

Wordt 5 jaar na de toekenning van het erekruis verleend.

De voorgedragen personen met 10 jaar lidmaatschap maar die het erekruis, niettegenstaande zij er recht op hadden, niet ten gepaste tijde bekwamen, zullen deze laatste met een terugwerkende kracht van 5 jaar kunnen bekomen, teneinde op deze manier de toekenning van de rozet mogelijk te maken.

D. DE ZIVEREN PALMEN

ARTIKEL 1 - KENMERKEN VAN HET JUWEEL

Voor deze hoge onderscheiding werd het bestaande model van het erekruis behouden doch het lint is in de kleuren (geel-blauw-driekleur-blauw-geel) en de zilveren palmen vervangen de rozet.

ARTIKEL 2 - RECHTHEBBENDEN

De medaille wordt toegekend:

  • aan ALLE NSB leden die 15 jaar lidmaatschap tellen en die de voorwaarden van aansluiting vervullen (titularis zijn van het erekruis met diploma en van de rozet)

E. DE GOUDEN PALMEN

ARTIKEL 1 - KENMERKEN VAN HET JUWEEL

Voor deze hoge onderscheiding werd het bestaande model van het erekruis behouden doch het lint is in de kleuren (geel-blauw-driekleur-blauw-geel) en de gouden palmen vervangen de rozet.

ARTIKEL 2 - RECHTHEBBENDEN

De medaille wordt toegekend:

  • aan ALLE NSB leden die 20 jaar lidmaatschap tellen en die de voorwaarden van aansluiting vervullen  (titularis zijn van het erekruis met diploma en van de rozet)

F. DE EREMEDAILLE NSB

ARTIKEL 1 - KENMERKEN VAN DE MEDAILLE 

Voor deze onderscheiding werd het model van het Erekruis behouden, doch het lint is in de kleuren van de NSB( zwart-rood-zwart).

ARTIKEL 2 - TOEKENNINGSVOORWAARDEN

De medaille wordt toegekend:

  • aan ALLE NSB leden die 40 jaar lidmaatschap tellen en die de voorwaarden van aansluiting vervullen.

G. DE EREMEDAILLE NSB MET GOUDEN PALM

ARTIKEL 1 - KENMERKEN VAN DE MEDAILLE

Voor deze onderscheiding werd het model van het Erekruis behouden, doch het lint is in de kleuren van de NSB( zwart-rood-zwart) en de gouden palmen vervangen de rozet .

ARTIKEL 2 - TOEKENNINGSVOORWAARDEN

De medaille wordt toegekend:

  • aan ALLE NSB leden die 50 jaar lidmaatschap tellen en die de voorwaarden van aansluiting vervullen.

H. DE ERKENTELIJKHEIDSPLAKET

De erkentelijkheidsplaket NSB wordt toegekend aan personaliteiten zoals : burgemeesters, militaire officieren, schepenen, geestelijken.

Dergelijke aanvragen mogen te allen tijde per gewone brief aan het nationaal secretariaat gericht worden.

De kosten zijn ten laste van de aanvragende afdeling of groepering.

INDIENEN VAN DE VOORDRACHTEN.

ARTIKEL 1 INDIENEN AANVRAAG.

De voordrachten worden : opgemaakt op bijzondere formulieren te bekomen bij het Nationaal Secretariaat ingediend door de plaatselijke NSB afdeling.

De voorzitter en de secretaris van de afdeling zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

De voordrachten moeten voor advies getekend worden door de voorzitter en een bestuurslid, voor bevestiging van de juistheid van de gegevens.

Zo de voorgedragen persoon de voorzitter zelf is, dan tekent de ondervoorzitter of de secretaris in zijn plaats.

De afdeling, waarbij de voorgedragen persoon aangesloten is, moet regelmatig het lidgeld van zijn leden aan de Bond betaald hebben.

De voorgestelde persoon moet vermeld staan op de ledenlijst verstuurd aan het Nationaal Secretariaat.

De voordrachten moeten minstens 1 maand voor de toekenning in het bezit zijn van het Nationaal Secretariaat.

ARTIKEL 2 TOEKENNING.

De onderscheidingen worden door de Nationale Voorzitter toegekend, na onderzoek door het Nationaal Secretariaat.

ARTIKEL 3 KANSELARIJ- EN VERZENDINGSKOSTEN

De afdelingsverantwoordelijke zal schriftelijk op de hoogte gebracht worden van de officiële toekenning, met vermelding van de totale kostprijs ( + verzendingskosten ) die dient betaald te worden.

Het juweel en het brevet of diploma zullen verzonden worden na ontvangst van het verschuldigde bedrag.

(Geen verzending tegen terugbetaling).

Ieder uitzonderlijk geval, dat niet door het huidige reglement is voorzien, zal door het Comité voor Dagelijks Bestuur beslecht worden.

OPMERKING : Dit reglement werd aangepast en goedgekeurd volgens de nieuwe normen door de Raad van Bestuur in zitting van :

- 6 maart 2001.

- 23 september 2004.

- 13 september 2007.

- 28 januari 2010

- 7 december 2011

Kanselarij

©2017 Nationale Strijdersbond van België. All Rights Reserved. Webdesign by Dmd-Webdesign