Oprichting Nationale Strijdersbond van België - N.S.B.

Image

In februari 1919 verenigden zich enkele oud-strijders in de Brasserie “La Rose Blanche (De Witte Roos)” gelegen Grote Markt 11 te Brussel, en legden er de basis voor de stichting van de NSB-FNC. 

Een herinneringsplaat is sinds dan aangebracht in de gevel van deze brasserie. 

Onze vereniging heeft tot doel ...

het verdedigen van de rechten van oud-strijders en gelijkgestelde, hulp te verlenen aan behoeftige personen en hulde te brengen aan de nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers van beide oorlogen.

Image

Een kort geschiedkundig overzicht

De Nationale Strijdersbond van België, de voornaamste Bond van Oud-Strijders, werd officieel opgericht in februari 1919 in het etablissement " LA ROSE BLANCHE" - Grote Markt te Brussel, door de strijders van 1914-1918.

Vanaf 1919 was de uitgave van de weekbladen “Journal des Combattants” en “Het Strijdersblad” een buitengewoon succes.

In 1921, tijdens zijn congres van 15 augustus 1921, telde N.S.B. 198.000 aangesloten leden, en werd een V.Z.W. opgericht.

In 1928 nam N.S.B. het besluit de wapenstilstand te herdenken door een nationale hulde aan de Grote Anonieme Wapenbroeder. Fakkels, aangestoken door de leiders van de afdelingen aan de uiterste punten van onze landgrenzen, gedragen door oud-strijders, zouden dag en nacht doorheen dorpen en steden, van afdeling tot afdeling, naar Brussel overgebracht worden om uiteindelijk, bij het vallen van de avond, op 11 november, voor het Graf van de Onbekende Soldaat, gedoofd te worden.

Van toen af werd jaarlijks de Fakkelloop georganiseerd.

Tijdens het Nationaal Congres van 1945 werden de officieel erkende strijders 40-45 opgenomen als leden. In 1950 telde onze Bond 190.000 leden.

Onze Vereniging heeft tot doel : het verdedigen van de rechten van oud-strijders en gelijkgestelde en hulde brengen aan de nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers van beide oorlogen.

Bij ieder van onze congressen, bevestigde onze Bond opnieuw zijn handhaving voor het behoud van de Eenheid van het Land, zijn onvergankelijke gehechtheid aan de Dynastie en eerbied aan de Nationale Driekleur.

Onze maatschappelijke zetel bevindt zich sinds 1 maart 1953, in het centrum van de hoofdstad: Kogelstraat 27 - 1000 Brussel.

Onze Federatie werd op 28 oktober 1969 erkend als "Koninklijke Vereniging".

Op 22 maart 2014 werd de 95ste verjaardag van N.S.B./F.N.C. gevierd op de Grote Markt te Brussel.

2.2.2019 : onze vereniging vierde haar 100ste verjaardag te Brussel.

Meer dan 100 jaar na haar stichting, streeft N.S.B./F.N.C. nog altijd, en meer dan ooit, zijn aanvankelijke idealen na.