Nationale Strijdersbond van België

logo-nsb.png

Algemene Statutaire Vergadering  2020

Beste Leden,

Wegens COVID-19 maatregelen en de algemene lock down, kon de algemene statutaire vergadering NSB/FNC  niet doorgaan op 28.3.2020.

Uitstel werd verleend bij koninklijk besluit (B.S. van 9.4.2020).

Mits naleving van de wettelijke bepalingen, zal deze algemene statutaire vergadering doorgaan op donderdag 17 september 2020 – om 11 uur – ten maatschappelijke zetel NSB/FNC – Kogelstraat 27 – 1000  Brussel.

Om de strikte voorwaarden en  de afstandsregel COVID-19 te kunnen respecteren wordt het aantal deelnemers beperkt tot 50 personen.

De eventuele deelname kan dus uitsluitend door voorafgaande inschrijving !

bij het Nationaal Secretariaat NSB/FNC.

PS : deze informatie zal verschijnen in het Strijdersblad van september 2020.

Het dragen van een masker en het eerbiedigen van de afstandsregels COVID-19 dienen verplicht nageleefd te worden.

Wij danken u allen voor uw medewerking en inzet in het belang en de toekomst van onze vereniging.

Namens de Raad van Bestuur NSB/FNC,

De Nationale Voorzitter,

Leon De Turck

Februari 1919 - De N.S.B. gesticht !

Een kort geschiedkundig overzicht

Image

In februari 1919 verenigden zich enkele oud-strijders in de Brasserie “La Rose Blanche (De Witte Roos)” gelegen Grote Markt 11 te Brussel, en legden er de basis voor de stichting van de NSB-FNC. 

Een herinneringsplaat is sinds dan aangebracht in de gevel van deze brasserie. 

Onze vereniging heeft tot doel ...

Image

Ieper - 14 juni 2018

het verdedigen van de rechten van oud-strijders en gelijkgestelde, hulp te verlenen aan behoeftige personen en hulde te brengen aan de nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers van beide oorlogen.
Image
0
+ Leden
0
+ Afdelingen
0
jarig bestaan

De Overlevenden – De Belgische Oud-Strijders tijdens het interbellum

Naar schatting 320.000 van de 360.000 gemobiliseerde Belgische soldaten overleefden de Eerste Wereldoorlog. In 1918 konden zij na meer dan vier jaar oorlogsgeweld naar huis terugkeren. De overlevenden brengt het bijzondere politieke verhaal van deze teruggekeerde soldaten.

Dit boek schetst hoe de oorlog hun leven voorgoed veranderde. De oud-strijders zouden immers geen genoegen nemen met een eenvoudige terugkeer naar hun vooroorlogse bestaan. Ze waren ervan overtuigd dat ze vanwege hun oorlogsinspanning erkenning van de samenleving verdienden. Ze wouden een nieuwe politieke rol opnemen na de oorlog. Als overlevenden voelden de oud-strijders ook een morele verplichting ten aanzien van hun gevallen kameraden. De oud-strijders zouden zich tot een bijzonder strijdlustige groep ontpoppen die het Belgische establishment zowel in de dorps- als in de Wetstraat regelmatig kopzorgen bezorgde. Nooit eerder werd dit verhaal opgetekend.

Dit boek is de eerste nationale synthese over de Belgische oud-strijders en hun oud-strijdersverenigingen.

Antoon Vrindts

Image

100 jarige afdelingen

War painting

Contact

Kogelstraat 27

1000 Brussel

België

E-mail: info@nsb-fnc.be

Telefoon: 02/5128500

Fax: 02/511.17.29

 

©2017 Nationale Strijdersbond van België. All Rights Reserved. Webdesign by Dmd-Webdesign