Reglement vaandeldragers NSN FNC

Reglement vaandeldragers NSN FNC

NATIONALE STRIJDERSBOND VAN BELGIE

N.S.B. / F.N.C.

Koninklijke Vereniging - VZW

Kogelstraat 27 - 1000 Brussel

RICHTLIJNEN VOOR DE VAANDELDRAGER NSB/FNC

Het vaandel van de afdeling wordt onder de hoede gesteld van de vaandeldrager die er voor verantwoordelijk is.

Het vaandel en toebehoren blijven eigendom van NSB.

Het vaandel zal alleen mogen deelnemen aan plechtigheden of andere manifestaties, begrafenisplechtigheid van een lid, goedgekeurd door het plaatselijk comité.

Kledij :

De vaandeldragers dragen bij voorkeur :

 • een donker pak of donkere vest en grijze broek, met NSB/FNC embleem op vestzakje,
 • een wit hemd, 
 • een NSB/FNC stropdas, 
 • een alpenmuts met NSB/FNC kenteken of de muts van vroegere éénheid, 
 • witte of zwarte handschoenen (dit volgens de omstandigheden) 
 • donkere schoenen
 • En eventueel een draagriem.

Het dragen van het vaandel :

 • Bij officiële plechtigheden en herdenkingen zal het vaandel gedragen worden – bij voorkeur - in de draagriem en met (witte) handschoenen.

Tijdens de begrafenisplechtigheid van :

 • een lid van de NSB/FNC afdeling of van een oorlogsslachtoffer (O.S. – K.G. – P.P. – weerstander – ontvluchtte – invalide – Koreastrijder) : zal het vaandel gedragen worden op de rechterschouder (in een hoek van 60°) – zwarte handschoenen – rouwlint aan de vaandel.
 • een bestuurslid of een lid oud-strijder van de NSB/FNC afdeling : zal de vaandeldrager plaats nemen aan het hoofd van de stoet, en zal het vaandel gedragen worden in de draagriem.

De leden nemen plaats na het vaandel van de NSB/FNC afdeling of na de andere vaandels.

De vaandels van andere verenigingen plaatsen zich onmiddellijk na de afdelingsvaandel en dragen het vaandel op de schouder.

Indien er een kussentje is met eervolle onderscheidingen van de overledene dan zal, mits akkoord van de familie :

 • een lid van de afdeling dit kussentje dragen en zich onmiddellijk na de lijkwagen opstellen of het kussentje wordt geplaatst op de kist (ter hoogte van het hoofd).

Tijdens andere plechtigheden (geen nationale) : zal het vaandel gedragen worden in de draagriem + zwarte handschoenen.

PROTOCOL van het GROETEN

Onderstaande richtlijnen blijven momenteel van toepassing in de schoot van NSB.

A. Groet met een vaandel of standaard.

1. De groet met het embleem wordt gebracht door het te doen “neigen” (op 45°).

Het militaire reglement bepaalt dat het embleem (vaandel) SLECHTS neigt voor :

 • de Vorsten of een Lid van de Koninklijke Familie;
 • een buitenlands staatshoofd;
 • een ander embleem van de Krijgsmacht dat reglementair is geëscorteerd
 • het Graf van de Onbekende Soldaat.

Er is dus geen sprake van de groet met het embleem te brengen tijdens het spelen van een volkslied.

2. De vaandels van oud-strijders verenigingen neigen op 45° :

 • tijdens het spelen van het Belgisch volkslied, een buitenlands volkslied en de Europese hymne.
 • wanneer een vaandel of standaard van een militaire eenheid defileert voor hen
 • bij aankomst of vertrek van de Koning, de Koningin, een Lid van de Koninklijke Familie of hun Vertegenwoordiger
 • wanneer zij defileren voor de Onbekende Soldaat.

B. Groet met de hand

1. De militairen : houden de rechterhand aan de klep van het hoofddeksel of aan de  slaap de arm vormt met het lichaam een hoek van 90°.

2. De burgers : staan in houding, en het is toegelaten de hand op het hart te houden 

3. De burgers die een muts dragen groeten zoals de militairen

 • tijdens het spelen van een volkslied (Belgisch of buitenlands of Europees);
 • wanneer zij defileren voor de Koning, de Koningin of een Lid van de Koninklijke Familie of hun Vertegenwoordiger;
 • wanneer zij defileren voor de Onbekende Soldaat.

Volgens het militaire protocol, voorziet het nationale protocol GEEN reglementaire GROET tijdens het spelen van een gemeenschapslied :

1) de vaandels : blijven rechtop in de draagriem

2) de militairen : blijven in houding staan

3) de burgers : blijven in houding staan

Tijdens officiële plechtigheden is groeten met het vaandel bepaald door het protocol van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Het beroept zich hiervoor op het militaire reglement over het ceremonieel IF 140 (K.B.).

De Raad van Bestuur NSB/FNC.

(29.8.2013).